ข้อมูลการติดต่อ

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที่ 34
ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000