ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ

วันที่ 13 ต.ค.63 เวลา 1030 นฝ.นศท.มทบ.34 ได้จัด กพ. และ นศท. จำนวน 50 นาย (ในนาม มทบ.34 ) ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จว.พะเยา ณ โบราณสถานสบร่องขุย ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จว.พะเยา

Print Friendly, PDF & Email
18 เมษายน 2564