รับสมัครกำลังพลสำรองและทหารกองหนุนเข้าทำหน้าที่เป็นทหารอาสา จำนวน 242 อัตรา ชั้นสัญญาบัตร 63 อัตรา ชั้นประทวน 179 อัตรา ประจำปี 2564

รายละเอียดมีดังนี้ “คลิก”

Print Friendly, PDF & Email
18 เมษายน 2564