ประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร 18 มิถุนายน 2563

ประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร นฝ.นศท.มทบ.34

—————————-

   เมื่อ 18 มิ.ย. 63 , 0900
                           พล.ต.จรัส ปัญญาดี ผบ.มทบ.34 ได้กรุณาเป็นประธานในการประชุมสถานศึกษาวิชาทหารในพื้นที่ จว.พ.ย. ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 1 บก.มทบ.34 เพื่อมอบนโยบายการรับสมัครและรายงานตัว นศท. นโยบายการฝึก นศท. และวางแผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ให้กับสถานศึกษาวิชาทหารในเขตพื้นที่รับผิดชอบผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

 

 

หลังจากการประชุมได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา

ของ ครูฝึก และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร


 

 

Print Friendly, PDF & Email
18 เมษายน 2564