ประกาศผลการรับสมัคร เป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

ประกาศผลการคัดเลือกเป็น นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2563  (รอบที่ 2)

ศูนย์ฝึกค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

(วันอังคาร)

Download “วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (รอบ2)” วิทยาลัยเทคนิคพะเยา-รอบ2-1.pdf – Downloaded 88 times – 68 KB

Download “โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม (รอบ2)” โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม-รอบ2.pdf – Downloaded 74 times – 61 KB

Download “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (รอบ2)” โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ-รอบ2.pdf – Downloaded 127 times – 64 KB

Download “โรงเรียนตามฝันแม่ใจ (รอบ2)” โรงเรียนตามฝันแม่ใจ-รอบ2.pdf – Downloaded 71 times – 59 KB

Download “โรงเรียนประชาบำรุง (รอบ2)” โรงเรียนประชาบำรุง-รอบ2.pdf – Downloaded 86 times – 61 KB

Download “โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) (รอบ2)” โรงเรียนเทศบาล-2-แม่ต๋ำดรุณเวทย์-รอบ2-1.pdf – Downloaded 62 times – 61 KB

Download “วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ (รอบ2)” วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์-รอบ2.pdf – Downloaded 49 times – 60 KB

ศูนย์ฝึกค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

(วันพฤหัสบดี)

Download “โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (รอบ2)” โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม-รอบ2.pdf – Downloaded 92 times – 65 KB

Download “โรงเรียนจุนวิทยาคม (รอบ2)” โรงเรียนจุนวิทยาคม-รอบ2.pdf – Downloaded 50 times – 66 KB

Download “โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม (รอบ2)” โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม-รอบ2.pdf – Downloaded 59 times – 69 KB

Download “โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ (รอบ2)” โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์-รอบ2.pdf – Downloaded 45 times – 60 KB

Download “โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม (รอบ2)” โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม-รอบ2.pdf – Downloaded 35 times – 62 KB

Download “โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม (รอบ2)” โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม-รอบ2.pdf – Downloaded 86 times – 66 KB

Download “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา (รอบ2)” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา-รอบ2.pdf – Downloaded 69 times – 64 KB

Download “วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา (รอบ2)” วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา-รอบ2.pdf – Downloaded 39 times – 59 KB