ทำเนียบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

สถานศึกษาวิชาทหาร

รหัสสถานศึกษา

ผกท.(พ) ผกท.  
 
1. วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
322-73-2-001
     

2.โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
322-73-4-002

     

3.โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
322-73-4-003

     
4.โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
322-73-4-004
     
5.โรงเรียนจุนวิทยาคม
322-73-4-005
     
6.โรงเรียนพินิตประสาธน์
322-73-4-006
     
7.โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
322-73-4-007
     
8.โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
322-73-4-008
    
9.โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
322-73-4-009
     
10.โรงเรียนภูซางวิทยาคม
322-73-4-010
     
11.โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
322-73-4-011
     
12.โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม
322-73-4-012
     
13.โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
322-73-4-013
     
14.โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
322-73-4-014
     
15.โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
322-73-4-015
     
16.วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
322-73-2-016
     
17.โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
322-73-4-017
     
18.โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
322-73-4-018
     
19.โรงเรียนพญาลอวิทยาคม
322-73-4-019
     
20.โรงเรียนขุนควรวิทยาคม
322-73-4-020
     
21.วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
322-73-3-021
     
22.วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา
322-73-3-022
     
23.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
322-73-4-023
     
24.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
322-73-4-024
     
25.มหาวิทยาลัยพะเยา
322-73-1-026
     
26.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
322-73-2-028
     
27.โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
322-73-4-029
     
28.โรงเรียนประชาบำรุง
322-73-4-030
     
29.โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)
322-73-4-031
     
30.โรงเรียนตามฝันแม่ใจ
322-73-4-032
     
31.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
(ใช้ระหัสสถานศึกษาของ
ว.เทคนิคพะเยาไปก่อน)
     
32.วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
(ใช้ระหัสสถานศึกษาของ
ว.เทคนิคพะเยาไปก่อน)
     
33.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
(ใช้ระหัสสถานศึกษาของ
มหาวิทยาลัยพะเยาไปก่อน)