การตรวจมาตรฐานตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2563 นฝ.นศท.มทบ.34

การตรวจมาตรฐานตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2563 นฝ.นศท.มทบ.34

——————————————
เมื่อ 4 พ.ย. 63 เวลา 1300 คณะชุดตรวจการตรวจมาตรฐานตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี พ.อ.อิทธิเชษฐ์ สีห์นำเงินมี เป็น หน.คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจฯ นฝ.นศท.มทบ.34 โดยมีรายละเอียดการตรวจฯ ดังนี้
– การฟังบรรยายสรุป
– การตรวจการจัดแสดงผลการปฏิบัติ
– การตรวจเอกสาร 14 ด้าน
– การตรวจการปฏิบัติของ นศท. ในด้านบุคคลท่าเบื้องต้น,การฝึกยุทธวิธี,การสอนประวัติศาสตร์
– การให้โอวาทแก่ นศท.
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ
Print Friendly, PDF & Email
18 เมษายน 2564